LNA

Algemeen

Autisme heeft consequenties voor het onderwijs: niet alleen zijn de onderwijsbehoeften van leerlingen met een autisme spectrum stoornis anders, maar ook is, naast informatie over autisme en de aanpak van leerlingen met een autisme spectrum stoornis in het onderwijs, de samenwerking tussen school, ouders, begeleiders en hulpverlening heel belangrijk.

Eén loket in de regio Eindhoven
Een loket in de regio Eindhoven om te komen tot een regionale afstemming voor de opvang van kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum. In het onderstaande artikel wordt het proces rondom de pilot één loket beschreven op basis van een interview met projectleider Irene van Rijsewijk.
Artikel downloaden (pdf)

AlgemeenPedagogische aanpak | Didactische aanpak | Leermiddelen | Zorg op school