Informatie over autisme

Asperger – syndroom

Asperger syndroom

Asperger beschrijving van classificatie criteria

Heb ik Asperger? Een kwalitatief tekort in de sociale interactie zoals blijkt uit tenminste 2 van de volgende 4 criteria:

  1. een duidelijk tekort in het gebruik van non-verbale gedragingen die de sociale interactie reguleren (oogcontact, aangezichtsexpressie, lichaamshouding en gebaren)
  2. een onvermogen om voor de ontwikkelingsleeftijd adequate contacten met leeftijdgenoten te leggen
  3. een duidelijk onvermogen om plezier in andermans geluk te uiten
  4. een gebrek aan sociale – emotionele wederkerigheid
  • Beperkte, repetitieve en stereotiepe gedragspatronen, interesses en activiteiten
  • Afwezigheid van enige klinisch significante vertraging in de taalontwikkeling (bijvoorbeeld gebruik van enkelvoudige woorden op tweejarige leeftijd, van zinnetjes met communicatieve betekenis op de leeftijd van drie jaar)
  • Afwezigheid van enige klinisch significante vertraging in de cognitieve ontwikkeling (leeftijdsadequate zelfstandigheid, adaptief gedrag en nieuwsgierigheid naar de omgeving)
  • Voldoet niet aan de criteria voor een van de andere specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Meer informatie over asperger volgt.

Meer info over autisme