LNA

Didactische aanpak

Leerlingen met autisme hebben een eigen cognitieve (leer)stijl. Zij hebben moeite met het ontdekken van samenhang en moeite met het generaliseren van wat ze geleerd hebben. Ze denken erg concreet en zijn vrij rigide in hun denken. Bij veel leerlingen met autisme is sprake van een abnormale prikkelgevoeligheid. De leerkracht/docent moet in zijn/haar didactische aanpak rekening houden met de leerstijl van leerlingen met autisme. De instructie moet concreet en expliciet zijn. Visualiseren biedt veel leerlingen met autisme ondersteuning. Ook de transfer van het geleerde moet geoefend worden. Daarnaast hebben leerlingen met autisme vaak ondersteuning nodig bij het plannen en organiseren van hun werk.

AlgemeenPedagogische aanpak | Didactische aanpak | Leermiddelen | Zorg op school