Informatie over autisme

Doelen stellen en doelen halen – drs. Christiaan Hentzen

Christiaan Hentzen is na zijn dubbele masteropleiding Chemistry & Physics bij Shell Global Solutions International begonnen. Hier heeft hij de Shell Student Society Amsterdam opgericht. Nu is hij leidinggevende bij Accenture.

 

Het meest essentiële onderdeel van doelen stellen en doelen halen is de trots en vreugde achteraf over het bereikte resultaat. Wie dat aspect verwaarloost, zal geen nieuwe energie meer kunnen opbrengen om nieuwe doelen te stellen. Maar wie doelen stelt, moet met meer rekening houden. Te grote doelen motiveren niet, omdat deze onbereikbaar zijn. Te kleine doelen, die wel haalbaar zijn, leveren weinig vreugde op en motiveren evenmin. Bij goed gestelde doelen is er daarom altijd een kans op teleurstelling. Hoe ga je daarmee om?

Stel in ieder geval geen irreële doelen en zorg ervoor dat ze voldoen aan de SMART-criteria: specifiek, meetbaar, acceptabel, aanwijsbaar en actiegericht, realistisch en tijdgebonden.
Specifieke doelen zijn duidelijk en concreet omschreven. De zes w’s zijn behulpzaam bij het formuleren van specifieke doelen:

 

  • Wat wil je bereiken?
  • Wie zijn erbij betrokken?
  • Waar ga je het uitvoeren?
  • Wanneer gebeurt het?
  • Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
  • Waarom wil je het bereiken?

 

Bij meetbare doelen gaat het erom dat er een methode is om te bepalen in welke mate een doel op een bepaald moment bereikt is. Een doel moet voor iedereen die aan dat doel meewerkt acceptabel zijn. Ook moet voor iedereen duidelijk zijn wat hij of zij moet doen: het doel is aanwijsbaar. Actiegericht betekent dat het doel uitnodigt tot actie. Daarvoor moet het positief geformuleerd zijn. Is het doel realistisch? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? De beste doelen liggen net boven het niveau van de uitvoerder en hebben een slagingskans van ongeveer 50%.

 

Ten slotte is een goed gesteld doel tijdgebonden. Het moet duidelijk zijn wanneer ermee begonnen wordt en wanneer de klus geklaard is. De deelnemers aan deze conferentie zullen tijdens hun studie allemaal eigen doelen stellen. Hun wordt veel succes toegewenst om deze te bereiken!

 

In de zomer van 2006 vond de conferentie ‘Studeren met een diagnose uit het autistisch spectrum’ plaats in Utrecht. De samenvattingen die op deze website zijn verkorte weergaven van de lezingen tijdens de conferentie.