LNA

Ervaringsverhaal

Ter illustratie schetsen wij hier een fictief voorbeeld van een kind en zijn ouders in hun zoektocht naar wat er aan de hand is en welke onderwijs passend is. Het is beslist niet de ideale weg die een kind en zijn ouders kan gaan, maar wel een reëel beeld van hoe dit traject kan verlopen.

De weg van Thomas

Hulp van de leerkracht
Thomas is 9 jaar. Hij zit in groep 5 en qua stof zou hij dit ook wel aan moeten kunnen. Daar ligt het probleem niet zo zeer. Het punt is dat Thomas weinig oppikt van wat de juf klassikaal uitlegt. Thomas volgt de instructie niet, niet uit onwil maar hij heeft niet het idee dat deze ook voor hem bestemd is. De juf moet Thomas er dus steeds bij trekken en achteraf extra controleren of hij het gesnapt heeft. Daarnaast zijn de opdrachten die de juf aan de groep geeft voor Thomas vaak te onduidelijk. Hij wil weten waar hij moet beginnen, waar hij moet ophouden, wat hij precies moet doen, wat hij op moet schrijven, waar hij hulp kan vragen et cetera. De juf wordt er soms dol van als Thomas weer zijn vinger opsteekt en zegt dat hij het niet snapt. Ze heeft al allerlei hulpmiddeltjes (werkkaarten, roosterschema’s, stoplichten) bedacht, maar het helpt nauwelijks Bovendien kan Thomas soms heel extreem reageren. Laatst stootte Marjolein Thomas per ongeluk aan waardoor er een grote kras door zijn werk kwam. Thomas pakte Marjolein vast en schudde haar op en neer terwijl hij vreselijk schreeuwde. De juf kreeg hem bijna niet meer tot bedaren.

Hulp van de interne begeleider
De juf vraagt de interne begeleider om in haar klas te komen kijken. Zij wil graag advies over hoe ze Thomas beter kan helpen. Ook vroeg de juf of de ouders een langs wilden komen voor een gesprek over Thomas. Zij wilde graag weten hoe Thomas zich thuis gedroeg.
Uit de observaties van de interne begeleider en de ervaringen van de ouders kwam een wat zorgelijk beeld naar voren. De ouders waren enerzijds bezorgd dat de juf nu problemen ondervond met het gedrag van Thomas, maar anderzijds voelden zij zich nu niet meer zo alleen staan. Zij hadden al lang het idee dat er ‘iets’ was met Thomas, maar dit was altijd door iedereen weggewuifd. De interne begeleider maakt zich vooral zorgen over Thomas gebrek aan concentratie en de mate waarin hij alles voor zichzelf probeerde te controleren. In overleg met de ouders besloot de interne begeleider de schoolbegeleidster in te schakelen.

Externe hulp van de OBD
De schoolbegeleidster observeerde in de klas en werkte een ochtend met Thomas aan allerlei taken. In haar verslag bevestigde de schoolbegeleidster de ervaringen van de interne begeleider. In het nagesprek met de ouders liet de schoolbegeleidster de term PDD-NOS vallen. De ouders hadden geen idee van wat dit was, maar na de uitleg van de schoolbegeleidster herkenden zij Thomas in het geschetste beeld. Wat nu? De schoolbegeleidster gaf de leerkracht adviezen voor de begeleiding van Thomas en sprak af na drie maanden de voortgang te evalueren. Daarnaast gaf de schoolbegeleidster de leerkracht en de ouders informatie over autisme mee naar huis zodat zij het gedrag van Thomas wellicht beter zouden leren begrijpen.

Aanmelding bij de PCL
Toen de drie maanden verstreken waren, bleek er van de begeleiding van de juf niet veel terecht te zijn gekomen. Zij kon de vereiste individuele aandacht niet geven doordat haar groep erg groot was en er nog enkele kinderen speciale aandacht nodig hadden. Besloten werd om Thomas aan te melden bij de PCL om toegelaten te worden tot de speciale basisschool.

Aanmelding bij Bureau Jeugdzorg
Ook vroegen de ouders om een onderzoek bij Bureau Jeugdzorg. Zij wilden graag weten wat er nu precies met Thomas aan de hand was.

Doorverwijzing naar Autisme team
Op basis van de gegevens werden Thomas en zijn ouders bij Bureau Jeugdzorg doorverwezen naar het autismeteam. Hier werd de diagnose PDD-NOS gesteld. Er was nu een naam, maar nu moest er nog goede begeleiding komen. Het autismeteam ondersteunde de aanvraag voor SBAO-plaatsing.

Plaatsing op SBAO
De PCL keurde de aanvraag voor SBAO-plaatsing goed en Thomas kon na de zomervakantie van start op zijn nieuwe school.