LNA

Kenmerken

Geen twee mensen met autisme zijn gelijk. Dit maakt het ook zo lastig om gedrag van kinderen met autisme op de juiste wijze te duiden.

Ouders, verzorgers, leerkrachten en (peuterspeelzaal)leidsters voelen vaak intuïtief aan dat het kind anders is dan andere kinderen, maar kunnen er niet precies de vinger opleggen. Bovendien moet men ook erg voorzichtig zijn met al te snelle conclusies, omdat het bij kinderen op jonge leeftijd erg moeilijk is om precies vast te stellen wat er aan de hand is.

Mogelijke kenmerken van kinderen met autisme
Kinderen met autisme hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Alle vormen van autisme worden gekenmerkt door een triade van stoornissen (van Doorn & Stavenga, 2001, pagina 210):

  • stoornis in de sociale wederkerigheid

      – het contact is vaak grenzeloos en bizar; er is sprake van objectivering van de ander
– het kind kan plezier en bezigheden met anderen niet delen

  • stoornis in de communicatie:

       – het taalgebruik is, hoewel vaak correct, eigenaardig, plechtstatig
– het kind maakt gebruik van stopwoorden en stereotype uitdrukkingen.

  •  stoornis in het verbeeldend vermogen:

       – het kind is in de ban van één thema, heeft éénzijdige interesses (bijvoorbeeld dinosaurussen,

         astronomie);

       – het kind stelt eindeloos vragen om het vragen;
– het kind verliest zich in fantasieën; fantasie en werkelijkheid worden nauwelijks onderscheiden;
– het kind kan onlogische angsten hebben;
– er is sprake van gefragmenteerd denken en het kind heeft moeite met generaliseren.