Informatie over autisme

Leermiddelen

Leerlingen met een autismespectrumstoornis stellen hun eigen eisen aan de inhoud en vormgeving van het onderwijs. Omdat leerlingen met een autismespectrumstoornis behoefte hebben aan duidelijkheid en structuur kan gebruik worden gemaakt van verduidelijkende hulpmiddelen / materialen zoals organisers, kleurenkaarten, picto’s.

Denk ook aan het gebruik van stappenplannen, checklists, e.d. Niet alle methodes en toetsten zijn even geschikt voor leerlingen met autisme. Het gebruik van methodes en toetsen vraagt vaak enige aanpassing voor leerlingen met autisme.

 

auti-gymmapDe auti-gymmap [Ingrid Ott]
Dit praktisch werkboek biedt een scala van gymnastiekoefeningen die uiteenlopen van zeer eenvoudig tot meer complexe motorische handelingen. Oefengebieden zijn ondermeer evenwicht, bal, lopen, schommelen en springen.
Informatiekoffers AutismeInformatiekoffers Autisme [Steunpunten Autisme REC regio Noordelijk Zuid-Holland]

Deze informatiekoffers (4 ringsmap) bevatten vooral praktische informatie gericht op autisme in verschillende situaties.

KleurenklokKleurenklok
De Kleurenklok is een praktisch hulpmiddel om kinderen zelfstandig te leren werken.Structuur en duidelijkheid maken de dagelijkse situatie voor een kind overzichtelijker. De Kleurenklok kan hierbij helpen.
PictogendaPictogenda [Bohn Stafleu van Loghum & U]
De Pictoagenda is een agenda met pictogrammen, voor kinderen én volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of praten. Hij wordt dan ook veel gebruikt door de Gehandicaptensector (verstandelijk en lichamelijk), het speciaal onderwijs, mensen met een autistische stoornis en mensen met spraak- en taalstoornissen.
RRASSRRASS [SLO]
Een scholingspakket voor realistisch rekenwiskundeonderwijs aan leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Het pakket ondersteunt leraren bij het voorbereiden en uitvoeren van rekenwiskundeonderwijs aan leerlingen met een autisme spectrum stoornis.SLO, Enschede, december 2005.
SOS introductieplusSOS introductieplus [Landelijk Netwerk Autisme]Een introductieplus lesprogramma met organisatiemap en stappenplannen voor leerlingen die problemen hebben met organiseren en plannen, gebaseerd op de Stolberg Organisatie Systematiek.
Wijzer Onderwijs AutismeWijzer Onderwijs: Autisme [CED-Groep]
Wijzer Onderwijs: Autisme bevat vele praktische handreikingen om het onderwijs voor deze leerlingen beter toegankelijk te maken.

AlgemeenPedagogische aanpak | Didactische aanpak | Leermiddelen | Zorg op school