LNA

Lotgenotencontact

Kindercontacten
Waar kunnen kinderen in contact komen met andere kinderen met autisme?
 http://www.autsider.net
Autsider is een website van jongeren met autisme voor jongeren met autisme. Op de site staan allerlei wetenswaardigheden en kunnen jongeren met elkaar chatten.
Sociëteiten

Rotterdamse Autisten Sociëteit RAS ( www.igr.nl/users/ras )
Komt iedere twee weken bijeen.
Leidse Autisten Sociëteit
Oudercontacten
Waar kunnen ouders in contact komen met andere ouders met autistische kinderen?
NVA, regionale afdelingen
De Nederlandse Vereniging Autisme bestaat uit regionale afdelingen. De regionale afdelingen organiseren regelmatig bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

De NVA heeft een onderafdeling PAS voor Personen met Autisme Stoornis.
De NVA heeft in samenwerking met Centrum Autisme Zuid Holland Noord van de Rijngeestgroep een groep voor partners van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.
HOOP (Hulp voor Ouders bij Ontwikkelingsproblemen)
Een groep ouders heeft elkaar ontmoet via internet. Zij wisselen allerhande informatie uit over het succes en falen van erkende en alternatieve behandelingen.
De folder is te lezen op http://www.autismeonderzoek.nl 
Het e-mail adres van de groep is http://groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme
De Zonnekinderen
Dit is een belangengroep voor ouders van een kind met autisme dat is opgenomen op het kinder – en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis RMPI.
Balans
Balans is gestart als vereniging van ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen en uitgegroeid tot een centrum waar kennis over en ervaring met kinderen met leer- en/of gedragsstoornissen wordt gebundeld en verspreid. De stoornissen zijn bekend onder de namen: ADHD, dyslexie PDD-NOS, NLD stoornis, dyscalculie, dyspraxie, MCDD en andere.
Zie www.balansdigitaal.nl