Informatie over autisme

Onderwijsaanpak & onderwijstoeleiding

Onderwijsaanpak & onderwijstoeleidingLeerlingen met autisme stellen hun eigen eisen aan de inhoud en vormgeving van het onderwijs. De aard en de ernst van de belemmeringen die kinderen met autisme hebben bij het volgen van onderwijs kunnen sterk variëren. Hierbij spelen natuurlijk ook de verstandelijke mogelijkheden van het kind een rol. Ieder kind met autisme is uniek en het is dan ook belangrijk bij elk kind zorgvuldig na te gaan welke onderwijsbeperkingen het heeft, hoe ernstig deze beperkingen zijn en over welke mogelijkheden het beschikt. De aard en ernst van de onderwijsbeperkingen en de (compensatie)mogelijkheden van het kind bepalen mede de keuze voor opvang van het kind in het regulier onderwijs of in het speciaal onderwijs.

 

In dit onderdeel willen wij u inspirerende voorbeelden schetsen van scholen, instellingen, of onderwijsaanpakken die effectief zijn gebleken in het onderwijs aan autistische leerlingen.