Informatie over autisme

Tips voor chauffeurs leerlingenvervoer

September 2003 organiseerde Balans Zwolle-Salland een voorlichtingsbijeenkomst voor chauffeurs in het leerlingenvervoer. Naar aanleiding daarvan heeft Hans Nieuwenstein, ambulant begeleider bij de school voor bijzonder onderwijs Ambelt Herfte, de volgende tips op papier gezet voor chauffeurs die kinderen vervoeren naar het speciaal onderwijs.
Algemeen
De Ambelt is een school voor speciale kinderen. Het vervoer van en naar de school kan een probleem opleveren. De reden van het probleem is niet altijd te achterhalen of op te lossen. U heeft te maken met ‘andere’ kinderen waar soms ook andere oplossingen nodig zijn dan de normale, zoals boos worden. Dit schrijven is gemaakt om u te wijzen op een aantal speciale oplossingen voor deze speciale kinderen. Sleutelwoorden zijn regelmaat en voorspelbaarheid. Dit zorgt voor inzicht en rust in hun wereld. Wij kunnen niet garanderen dat deze tips werken. Mocht dit laatste het geval zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de ouders of de leerkracht.

 

Tip 1
Geef elk kind een vaste plek in de taxi. Zet dit op papier zodat uw collega’s ook op de hoogte zijn als zij de rit eens over zouden moeten nemen. Bedenk bij het verdelen van de plaatsen goed waar u iemand neerzet. Een kind zou het heel fijn kunnen vinden om niemand achter zich te hebben of…….

 

Tip 2
Voorkom verveling tijdens de rit. Er is een aantal activiteiten te bedenken die de kinderen zouden kunnen doen. U kunt hierbij denken aan een gameboy, een walkman of het lezen van
strips of een boek. Ouders kunnen u aan de spullen helpen om dit te realiseren.

 

Tip 3
Benoem gewenst gedrag. Boos worden of schreeuwen heeft vaak geen zin en kan soms zelfs paniek veroorzaken bij het kind. De beste aanpak is, rustig blijven en het kind vertellen wat u van hem/haar wilt. Wees daar heel duidelijk in en vertel alleen wat het kind wél moet doen. Dit noemen we het benoemen van het gewenste gedrag. Dit is zo belangrijk omdat deze kinderen niet meteen begrijpen wat ze wél mogen als je ze alleen maar zegt wat ze niet mogen! Voorbeelden hiervan zijn: “Ik wil graag dat je je voeten op de vloer zet en dat je ze daar houdt”, “Jij leest je strip en je blijft van andere kinderen af’.

 

Tip 4
Hanteer duidelijke regels. B.v. gordels altijd vast, voeten op de grond, wel of niet eten/drinken/roken. Ook deze regels zou u op papier ergens in de bus neer kunnen leggen voor uw collega’s. Pictogrammen (dit zijn duidelijke tekeningen waar de regel op staat) zijn verkrijgbaar op de Ambelt bij de leerkracht.

 

Tip 5
Als er veranderingen op komst zijn, b.v. een andere chauffeur of een ander busje, indien mogelijk deze van tevoren aan te kondigen.
Als deze kinderen overvallen worden door plotselinge veranderingen kunnen ze “vreemd” reageren. Dit kan voorkomen worden door ze van tevoren voor te bereiden op veranderingen.

 

Tip 6
Vraag om een vaste plek op de parkeerplaats bij de Ambelt. Zo kunnen de kinderen u vinden en wordt de chaos iets meer gestructureerd.

 

Bron: Website Balans Digitaal