Informatie over autisme

Welke aanpak werkt wel en welke niet?

Wat wèl werkt

Accepteren

 • Aanleren wat de leerling niet aanvoelt
 • Zie gedrag als onmacht niet als onwil
 • Bepaal wat er gebeurt

Begeleiden

 • Benut interesse om iets nieuws te leren
 • Reageer kort en stevig
 • Motiveer de leerling
 • Reageer consequent hetzelfde
 • Gebruik concrete taal
 • Geef duidelijke boodschappen
 • Zorg voor een heldere en duidelijke structuur
 • Controleer of de leerling het begrepen heeft
 • Bereid de leerling voor op veranderingen
 • Reik alternatieven aan voor probleemgedrag
 • Leer gedragscodes cognitief aan, zoek samen naar een oplossing
 • Geef uitleg over gevoelens en vriendschap
 • Voorkom probleemgedrag, regels blijven herhalen want de leerling leert niet van straf
 • Vertel klasgenoten waarom deze leerling dat niet kan

 

Compenseren

 • Geef extra tijd
 • Geef concrete materialen
 • Vereenvoudig schema’s en modellen
 • Visualiseer de stappen voor de te volgen strategie
 • Laat met de computer werken

Middelen ter ondersteuning

 • Dagrooster
 • Stappenplannen
 • Getekende zelfinstructie
 • Contracten over gedrag
 • Huiswerkplanners
 • Herinneringskaartjes voor gewenst gedrag
 • Geef niet alleen verbaal les

Wat nìet werkt

Begeleiden

 • Verplicht de leerling niet samen te werken
 • Overhaast de leerling niet, voer de druk niet op
 • Verwacht niet dat als je de klas aanspreekt deze leerling het gehoord heeft
 • Denk niet dat het herhalen van een zin betekent dat deze ook begrepen is
 • Ga geen lang moraliserend verhaal houden
 • Verwacht geen empathie
 • Denk niet dat de leerling je manipuleert
 • Geef geen complexe opdrachten

Taalgebruik

 • Gebruik niet meer woorden dan nodig is
 • Gebruik zo min mogelijk figuurlijk taalgebruik
 • Voorkom kleinerende opmerkingen

Gedrag

 • Raak een leerling niet zo maar aan
 • Laat de leerling niet steeds van plaats wisselen
 • Praat conflicten niet uit, maar maak afspraken
 • Straf niet, geef regels
 • Dwing een leerling niet in de pauze het schoolplein op te gaan
 • Kap fantaseren en associëren af
 • Vat gedrag niet persoonlijk op
 • Reageer niet de ene keer boos en de andere keer niet.