Informatie over autisme

Mogelijkheden

Advies aan ouders en leerkrachten

Het is moeilijk vast te stellen waar een leerling met autisme het beste op zijn/haar plek is. Afhankelijk van de problematiek zal het reguliere onderwijs of het speciaal onderwijs het meest geschikt zijn. Er zijn diverse mogelijkheden om binnen het reguliere onderwijs extra begeleiding voor deze kinderen te krijgen.

Steunpunten autisme
Waar kunnen ouders en leerkrachten terecht voor advies? De Steunpunten Autisme van de Regionale Expertise Centra (REC) kunnen ouders en leerkrachten onder andere adviseren bij wie ze terecht kunnen voor advies over de schoolkeuze voor een kind of ondersteuning in de klas.
Steunpunten Autisme

Ondersteuning in het regulier en speciaal onderwijs
Leerlingen met autisme komen in nagenoeg alle vormen van regulier en speciaal onderwijs voor. Het is van wezenlijk belang zicht te hebben op de verschillende routes voor ondersteuning in het regulier en speciaal onderwijs. Wat zijn veel voorkomende vragen van ouders (waaronder ondersteuning voor thuiszitters)?
Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme?