Informatie over autisme

Pervasive developmental disorder not otherwise specified (PDD-NOS)

pdd-nos

Beschrijving van classificatie criteria PDD-NOS

Deze categorie kan gebruikt worden als er sprake is van een ernstige en pervasieve stoornis in de ontwikkeling van de wederkerigheid in sociale interacties, verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden, of van stereotiepe gedragsinteresses en activiteiten, maar waarbij aan de criteria voor een specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie, schizotypische persoonlijkheidsstoornis, of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis niet kan worden voldaan.

De diagnose PDD-NOS wordt gesteld wanneer het kind wel in een zekere mate aan de drie kernsymptomen voldoet, maar de symptomatologie meer divers is en de problemen veel minder uitgesproken naar voren komen.
PDD-NOS is als categorie nog niet precies gedefinieerd. Ontwikkelingen op dit vlak zijn nog gaande.

Bij kinderen met PDD-NOS ontwikkelen het sociale begrip en de sociale interactie zich zeer moeizaam. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ter voorkoming van deze angst houden zij zich graag vast aan bekende regels en patronen. In hun interesses kunnen ze zelfs rigide en dwangmatig zijn. De problemen uiten zich bij een kind met PDD-NOS verschillend per leeftijd. De problemen worden groter naarmate het kind meer in de buitenwereld gaat functioneren.

Meer informatie
www.balansdigitaal.nl

Relevantie pagina’s:

Wat is nou eigenlijk autisme?