LNA

Rett-syndroom

Beschrijving van classificatiecriteria
Normale ontwikkeling gedurende tenminste de eerste zes levensmaanden, zoals blijkt uit:

  • normale pré- en perinatale ontwikkeling
  • normale psychomotore ontwikkeling gedurende de eerste zes maanden
  • normale schedelomtrek bij de geboorte

Begin van de volgende kenmerken in de periode tussen 5 en 48 maanden:

  • vertraagde groei van de schedelomtrek
  • verlies van eerder verworven doelbewust gebruik van de handen, gepaard gaande met een ontwikkeling van stereotiepe handbewegingen, zoals wassen of wringen
  • verlies van sociaal contact (alhoewel de sociale interactie later zich toch weer ontwikkelt)
  • het ontstaan van loop – of romp – coördinatie – stoornissen
  • een duidelijke achterstand en tekort in de expressieve en receptieve taalontwikkeling, samengaand met een ernstige psychomotore retardatie.

Terug naar Wat is Autisme