Informatie over autisme

Studiedag Autisme Centraal

autisme centraalOp vrijdag 11 december 2015 is de studiedag van Autisme Centraal in Gent. Er wordt over de volgende onderwerpen gesproken:

  • Een autismevriendelijke psychiatrische opname: Jonge mensen met autisme zijn bijzonder kwetsbaar. Voor sommigen onder hen is de confrontatie met de vele uitdagingen van het volwassen worden te veel. Ze verliezen de teugels en worden depressief, angstig of agressief uit onmacht. Een psychiatrische opname kan dan nuttig zijn. Wat zijn hun ervaringen met de psychiatrie en wat heeft een opname hen (niet) kunnen bieden? We verzamelden een aantal getuigenissen en leggen deze voor aan een psychiater met vele jaren ervaring op de teller die de uitdagingen voor een autismevriendelijke en zinvolle psychiatrie schetst.
  • Autisme bij je man, wat dan? Autisme kan een enorme impact hebben binnen de relatie en het gezin. Voor de partner zonder autisme is het daarom belangrijk om ook uitleg te krijgen over autisme. Daarnaast is het leren omgaan met eigen gevoelens, het aanleren van (communicatie)vaardigheden, maar ook begrip, steun en ‘empowerment’ belangrijk voor de partner zonder autisme. Dergelijke begeleiding kan individueel of in groep gebeuren. Daarbij staat respect voor de persoon met autisme voorop.
  • E-health en autisme: Zorg- en hulpverlening staan permanent voor heel wat uitdagingen die noodzaken tot verandering of ‘zorgvernieuwing’. Ook nieuwe technologie vormt hierbij een uitdaging én een kans. e-Health kan een bijdrage leveren tot kwaliteitsverbetering, efficiëntie en kostenreductie van de zorg- en hulpverlening enerzijds en kan anderzijds de kwaliteit van leven van de cliënt ook verhogen. Geldt dit ook voor mensen met autisme? Waar zitten de kansen en de valkuilen in dit soort ontwikkelingen?
  • Het gissende brein: gevolgen voor ons denken over autistisch denken: Veel gangbare ideeën over het autistische brein en hoe we daarmee moeten omgaan zijn gebaseerd op opvattingen over het menselijk brein waarvan recent is gebleken dat ze achterhaald zijn. Zo blijkt de metafoor van het brein als computer, met zijn input, verwerking en output niet te stroken met recente ontdekkingen in de neurowetenschappen: het brein is eerder een slimme gokmachine dan een rekenmachine. We stellen u de actuele inzichten uit de neurowetenschap voor en hoe deze (kunnen) leiden tot een nieuwe kijk op het autistisch denken. Na deze lezing kijkt u alvast niet meer verrast bij het horen van termen als ”het Bayesiaanse brein” en “voorspellingsfouten”.

Meer informatie is te vinden in de folder (PDF):

folder de studiedag Autisme Centraal 20151211

Een pervasieve post hbo opleiding in autisme van 1 jaar volgen? Meer informatie vind je op de website van autismecentraal.com